ఫోన్ ఇలా చూస్తున్నారా? ఐతే మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నాట్లే...

Contact us

ఎక్కువసేపు చూస్తే మానసిక సమస్యలు వస్తాయి

మానసిక సమస్యలు

కంటి సమస్యలు వస్తాయి

వెన్నునొప్పి, భుజం నొప్పి వస్తాయి

ఊబకాయం వస్తుంది

నిద్ర సమస్యలు వస్తాయి

కంటి సమస్యలు వస్తాయి

డిప్రెషన్ మరియు ఇతర అనారోగ్యాలు వస్తాయి

ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలకు క్లిక్ చేయండి